Betrokkenheid

Betrokkenheid over de grenzen

De visie en uitgangspunten van ToCare zijn onder meer gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid. Vandaar onze drijfveer: Wie zorg nodig heeft, heeft recht op goede zorg.

Investeren in zorg binnen goede doelen

Onlangs zijn wij benaderd met de vraag om een bijdrage te leveren aan een weeshuis voor meisjes in Sri Lanka, het Avanti Devi weeshuis.

Avanti Devi Leraar

Goed onderwijs realiseren

Kinderen in Sri Lanka gaan doorgaans ‘s ochtends naar de overheidsschool. Het onderwijs is echter dusdanig onder de maat dat kinderen ‘s middags privéles krijgen. Tenminste, als gezinnen dit kunnen bekostigen. Helaas is dit voor de kinderen van Avanti Devi niet mogelijk.

Met onze hulp willen wij goed onderwijs voor deze meisjes realiseren, te beginnen met het aannemen van een docent die dagelijks bijles geeft in verschillende vakken. Wij vinden het vanuit onze betrokkenheid wel heel bijzonder om aan dit project onze steun te kunnen verlenen en doen het daarom graag.

Bekijk de video

Mocht je er meer over willen weten, kijk dan op www.avanthidevi.com.

Avanti Devi