Maatschappelijke opvang

Opvang en begeleiding

ToCare ondersteunt bij de opvang en begeleiding van mensen met sociaal maatschappelijke problematiek, die o.a. hun huis dreigen kwijt te raken of reeds kwijt zijn.

Trajectmatig werken

Ons personeel kan trajectmatig werken vanuit een begeleidingsplan en tijdsplanningen. Ze zijn erin getraind om cliënten in hun kracht te zetten en zoveel mogelijk zelf hun oplossingen te laten vinden. Ketensamenwerking is onmisbaar om cliënten weer op weg te helpen. Onze mensen weten als geen ander dat wil de cliënt kunnen uitstromen uit het traject, hij/zij moet samenwerken met ketenpartners zoals de gemeentelijke schuldhulpverlening, de sociale dienst, de woningbouwvereniging, de verslavingszorg, et cetera.

ToCare heeft voor de sector Maatschappelijke Opvang personeel met de volgende kwalificaties:

  • Sociaal Pedagogisch Begeleiders niveau 2, 3 en niveau 4
  • Maatschappelijk hulpverleners niveau 4 en 5
  • Beveiligers met ervaring in de zorg