Verslavingszorg en ggz

Cure en care, intramuraal en extramuraal

ToCare ondersteunt bij de zorg en begeleiding aan mensen met psychiatrische aandoeningen.

Voor de cure hebben we ervaren professionals voor klinieken, zoals Sociotherapeuten, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en Sociaal Pedagogische Hulpverleners.

Onderbezetting?

Heeft u een personeelstekort in uw FACT team? Dan heeft ToCare professionals die bekend zijn met de FACT werkwijze en tijdelijk of voor langere termijn beschikbaar zijn.

Voor begeleiding aan mensen in beschermde of begeleide woonvoorzieningen zijn onze mensen geschoold in herstel ondersteunende zorg en het werken vanuit herstelgerichte begeleidingsplannen.

Ook hebben wij personeel met ervaring in de verslavingszorg, die bekend zijn met en gekwalificeerd in herstel-ondersteunende methodieken zoals CRA.

ToCare heeft voor de GGz personeel met de volgende kwalificaties:

  • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners niveau 2, 3 en niveau 4
  • Maatschappelijk hulpverleners niveau 4 en 5
  • Verpleegkundigen niveau 4 & 5
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen