Verstandelijk beperkten zorg

Specifieke zorgvraag – specifiek zorgpersoneel

ToCare ondersteunt bij de zorg aan kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Afhankelijk van uw specifieke zorgvraag zoeken wij naar de best passende medewerker binnen ToCare, voor zowel uw cliënt als uw personeel.

Mogelijke zorgsituaties

Wij bieden een passende oplossing voor elke zorgsituatie:

  • crisissituaties
  • ondersteuning in de dagelijkse zorg
  • een situatie die om een zorg specifieke aanpak vraagt
  • een zorgsituatie in opbouw

Om garant te staan voor optimale zorg werven wij professionele en cliëntgerichte ondersteuners die praktijkgericht kunnen werken en voldoende kennis bezitten om dat pedagogisch te onderbouwen. In alle voorkomende situaties bieden wij de gewenste ondersteuning. De visie en de wensen van u als opdrachtgever zijn maatgevend voor ons.

ToCare heeft voor de verstandelijk beperkten zorg personeel met de volgende kwalificaties:

  • Sociaal Pedagogisch Medewerkers niveau 2, 3 en 4
  • Maatschappelijk hulpverleners niveau 4 en 5
  • Verzorgende niveau 2 en 3