Visie op zorg

Wat ons drijft

Wie zorg nodig heeft, heeft recht op goede zorg. Goede zorg wordt geleverd door goede zorgprofessionals.

Cliënt staat centraal

ToCare is een vernieuwend concept in de zorg. Onze focus ligt op het leveren van gekwalificeerde, gemotiveerde en gerespecteerde zorgmedewerkers op alle niveaus binnen uw instelling. ToCare stelt de cliënt centraal door te erkennen dat de enige die de cliënt centraal kan stellen de professional zelf is die met de cliënt in contact staat.

Aandacht voor de medewerker

Wij zijn een organisatie waarbinnen onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen door van elkaar te leren en elkaar ergens op aan te durven spreken. Wij gaan ervan uit dat oprechtheid, respect, vriendelijkheid, een positieve houding en iemand de ruimte geven uiteindelijk leiden tot optimale kwaliteit van zorg. Deze basishouding verwachten we niet alleen van onze medewerkers, maar ook van onszelf.

Zo bieden wij de basis voor een goede samenwerking tussen instelling en zorgprofessional.